for sore throat

It is high time to think about the farmer who is starving to feed us !!!

நீர் பிரம்மி ( Bacopa )

0 Comments , in , ,

நீர் பிரம்மி : நீர் பிரம்மி செடியில் ஆல்கலாய்டுகளும், குளுக்கோசைடுகளும் உள்ளன. இவை உடலுக்கு ஆரோக்கியம் அளிப்பதுடன் நோயிலிருந்து நம்மைப் பாதுகாக்கிறது. நினைவாற்றலைத் தூண்ட : நீர் பிரம்மி இலைகளை நிழலில் உலர்த்தி பொடி செய்து அதனுடன் தேன் கலந்து தினமும்...
Read More