நலென்னை குளியல் ( Sesame Oil Bath )

Posted on 11-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , 0 Comments

நல்லெண்ணை ( Sesame Oil ) –

எள்லில் இருந்து எடுக்கப்படும் எண்ணெய். எள்லுடன் கருப்பட்டியும் சேர்த்து மரச்செக்கில் ஆட்டிப் பிழிந்தெடுப்பார்கள்.

இதன் சக்கை தான் புண்ணாக்கு! பால் தரும் மாடுகளின் முக்கியமான உணவாகும்.

இதனை குளிக்கும் முன் உடல்  முழுவதும் நன்கு தடவி சற்று நேரம் கழித்து இளம் சூடான நீரில் குளித்தால், நம் மயிற் கால் வழியே உள்புகுந்து உடல் சூட்டைத் தனிக்கும் தன்மையுடையது. முடி வளர்ச்சிக்கும், உடல் பள பளப்பிற்கும் உகந்தது நல்லெண்ணைய் .

அதனால் தான் இதற்கு நல்லெண்ணைய் என்ற பெயர் மிகவும் பொறுத்தமானது.
இதனை, மரச்செக்கில் ஆட்டுவார்கள். இன்று அவ்வாறு  ஆட்டப்படுவதில்லை. எல்லாமே எந்திரமயான காலத்தில் இருக்கிறோம்.

உடல் நலத்துக்கு தீங்கில்லா நல்ல கொழுப்பும், கெட்ட கொழுப்பை குறைக்கும் தன்மையையும் கொண்டுள்ளது. இது வயது வித்தியாசமின்றி எல்லா வயதினருக்கும் ஏற்றது.

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment