நுங்கு ( Palmyra Fruit )

Posted on 16-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , , 0 Comments

நுங்கு பசியை தூண்டும் மற்றும் குமட்டலை கட்டுப்படுத்தும் .தண்ணீர் தாகத்தை போக்கும் எனவே இதை கர்பிணி பெண்கள் சாப்பிட உகந்தது .

கர்பிணி பெண்களுக்கு ஏற்படும் செரிமான கோளாறு, மலசிக்கல் மற்றும் அசிடிட்டி பிரெச்சனைகளை நுங்கு சீரமைக்கும் .

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment