சிறுநீரக கல் ( Kidney Stone )

Posted on 06-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , , 0 Comments

சிருநீரகத்தில் எவ்வளவு பெரிய கல் இருந்தாலும் வெடிக்காத தென்னம்பாளையமின் உள்ளே உள்ள பருப்பை ( அரிசி போல் இருக்கும் ) ஒரு கையை அளவு எடுத்து சார் பிழிந்து காலை வெறும் வயற்றில் தொடன்று 5 – 7 நாட்கள் சாப்பிட்டு வந்தால் எத்தனை பெரிய கல் ஆயினும் முழுமையாக வெளி வந்துவிடும் .

சாப்பிட உடன் கடுமையான வலி முற்றிலும் குறைந்து விடும்.

தென்னம்பாளையம் பெறுவதுற்கு தென்னை மரம் ஏறும் நபர்களை அணுகவும்.

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment