சிறுநீரக கல் ( Kidney Stone )

Posted on 15-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , 0 Comments

கிட்னியில் கல் உள்ளவர்கள் இரணகள்ளி இலையை அதி காலை வெறும் வயிற்றில் ஒரு நாளுக்கு ஒரு இலை வீதம் ( சுத்தம் செய்த பின் ) மென்று சாப்பிட பின்பு 100 மில்லி தண்ணீர் குடித்தால் 4 வது  நாள் கிட்னியில் உள்ள கல் வெளியேறி விடும். இதை சாப்பிட பின்பு 3வது நாள் ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தால் கல் முற்றிலும் மறைந்து போய்விடும் .மீண்டும் கல் உருவார்ப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை.

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment