ஜீவசக்தி மாத்திரை (Jeeva shakti Tablets)

Posted on 31-07-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , , 0 Comments

ஜீவசக்தி மாத்திரை

தேவையான மூலிகைகள்:

1.ஓரிதழ் தாமரை- 100 கிராம்.
‎2.கொட்டைக் கரந்தை -100 கிராம்,
‎3.கீழாநெல்லி -50 கிராம்,
‎4.பொற்றலைக் கையாந்தகரை-50 கிராம்
‎5.குப்பைமேனி–50 கிராம்.
‎6.சிறுசெருப்படை-50கிராம்
‎7.அவுரி (நீலி)- -50கிராம்
‎8.வல்லாரை – 50கிராம்
‎9.வெள்ளைக் கரிசாலை-50கிராம்
‎10.சிலாசத்து பற்பம் -50கிராம்
‎11.நற் பவள பற்பம் -50கிராம்
‎12.அயச் செந்தூரம் -30கிராம்.

இவற்றை பொற்றலைக் கையாந்தகைரைச் சாற்றில் அரைத்துப் பொடித்து கேப்சூலில் அடைக்கவும்.மருந்து தயார்.

இதனை ஏதாவது ஒரு தாது விருத்தி லேகியத்துடன் சாப்பிட்டு பால் சாப்பிடவும்.மாலையும் ஒரு வேளை இது போல் சாப்பிட வேண்டும்.உணவுக்குப் பின் காஞ்சிரம் மாத்திரை சாப்பிடவும்.

இது கல்லீரலில் நன்கு வேலை செய்து உடலில் இருக்கும் டாக்சின்களை வெளியேற்றும்.நல்ல பசியெடுக்கும்.நன்கு சீரணமாகி உடல் யானை பலம் வரும்.விந்தணுக்களின் எண்ணிக்கை விரைவில் கூடி நல்ல மேனியையும், தேஜஸையும் உண்டாக்கும்.நீர்த்துப் போன விந்து கெட்டிப்பட்டு நீண்ட நேரம் உறவு கொள்ள முடியும். குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் தரும்.

பத்தியம்.: இனிப்பு பதார்த்தங்கள் நிறைய சாப்பிடவும்.புகை, புளி, போகம் தவிர்க்கவும்.

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment