சிறுநீரக கோளாறுகள் ( For Kidney Issues )

Posted on 18-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , , , 0 Comments

சிறுநீரக கோளாறு உள்ளவர்கள் முள்ளங்கி சாற்றை காலையில் ஒரு கரண்டி பருகி வந்தால் சிறுநீரக கோளாறு முற்றிலும் நீங்கும். மற்றும் வாழை தண்டு , பசலை கீரை, வாழை பிஞ்சு, வெள்ளரி விதை, நாவல் பழம் மற்றும் கல்யாண பூஷணிக்காய் தொடர்ந்து உணவில் சேர்க்கையில் சிறுநீரக தொல்லை நீங்கும்.

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment