நந்தியாவட்டம் ( Crape Jasmine )

Posted on 16-08-2018 , by: Raghuram Shankar , in , , , , 0 Comments

நந்தியாவட்டம் ( crape jasmine)-

இது ஒரு மருத்துவ மூலிகைச் செடி யாகும். இதன் பூக்கள் கண் சம்பந்தப்பட்ட அனைத்து நோய்களையும் குணமாக்கும். தூங்க போகும் போது  இந்த பூக்களை இரு கண்களின் மீதும் வைத்து மெல்லிய துணியால் கட்டி காலையில் எடுத்து விடலாம்.

இதன் பூக்கள் வெண்மை நிறத்துடனும், வாசனையுடனும் இருக்கும். இலையைக் கிள்ளினால் பால் வரும். இதன் இலை, பூ, வேர், பால் அனைத்தும் மருத்துவகுணம் கொண்டது.

இலையை கிள்ளினால் வரும் பால் வெட்டுக் காயங்களை குணப்படுத்தும்.

வேர் பல் சம்பந்தப்பட்ட நோய்களை குணப்படுத்தும்.

இதன் மருத்துவ குணங்கள் தெரியாமல் அழகிற்காக வீட்டில் வளர்ப்பவர்கள் ஏராளம்.

சங்ககால மகளிர் குவித்து விளையாடியதாகச் சொல்லப்பட்ட 99 மலர்களில் ‘நந்தி’ என்ற பெயரால் நந்தியாவட்டம் சுட்டப்பட்டுள்ளது.

 

Buy Right, Consume Healthy – The Best Organic Store In Chennai – “Trust Organics”. We sell genuine organic products that are 100% Natural with no preservatives or chemicals. You can order products for door delivery by a Call / Watsapp@ 9884144477. You can download our App orgazone . We have our organic stores currently  at – Trust Organic Store in Besant Nagar, Trust Organic Store in Nungambakkam, Trust Organic Store in Annanagar, Trust Organic Store in Arumbakkam.

Leave a comment